Posteri cael y cydbwysedd cywir i selio'r pwysigywydd o ddeiet iachus, cytbwys i oedolian a phlant dros 5 oed. Addas ar gyfer CA 3/4 16+ astudiadau bwyd a maeth.