Cyflwyniad i’r modiwlMae cig yn fath pwysig o fwyd sy’n cynnwys maetholion sy’n hanfodol er mwyn ein hiechyd. Gallwch ddewis gwahanol fathau o gig, o wahanol ansawdd, lliw a blas. Mae’r modiwl hwn yn cynnwys golwg ar darddiad, gwead a chyfansoddiad gwahanol fathau...
Cyflwyniad i’r modiwlMae’r rhan fwyaf o bobl yn prynu cig wedi’i dorri’n barod – yn ddarnau neu’n friwgig (mince). Gallwch brynu cig wedi’i baratoi’n barod hefyd e.e. sosejis, ham, byrgers, cebabs. Mae gwybod o ble mae’r cig yn dod yn eich helpu...
Cyflwyniad i’r modiwlMae angen i bob math o fwyd gael ei storio a’i baratoi mewn ffordd ddiogel. Mae datblygiadau newydd mewn ffyrdd o drin cig i’w gadw a dulliau pecynnu newydd wedi arwain at fwy o amrywiaeth a dewis helaethach o gig ffres a chynnyrch cig. Mae’r...
Cyflwyniad i’r modiwl Defnyddiwr yw rhywun sy’n defnyddio neu’n prynu gwasanaeth neu gynnyrch. Mae manwerthwr yn berson neu’n sefydliad sy’n gwerthu nwyddau i’r cyhoedd o safle fel siop neu archfarchnad.Mae cig yn fwyd sy’n cael ei werthu gan...
Cyflwyniad i’r modiwlMae cig coch (red meat) yn darparu protein ac iddo werth biolegol uchel a macrofaetholion pwysig, sydd i gyd yn hanfodol er mwyn cael iechyd da trwy gydol eich oes.  Mae’r rhan fwyaf o ddeiets iachus, cytbwys yn cynnwys symiau cymedrol o gig heb lawer o...